AKTUÁLNĚ
24.6. 2013 14:53

Školní poradenské pracoviště

Projekt „Chci zůstat ve škole“


Vážení rodiče,

ve školním roce 2013/2014 bude na naší škole, v rámci projektu financovaného z EU s názvem „Chci zůstat ve škole“, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0028 a zaštiťovaného Občanským sdružením Prostor, působit školní psycholog a školní speciální pedagog. Cílem jejich práce je celkové zlepšení atmosféry ve škole a zkvalitnění péče o všechny žáky, zejména pak o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní psycholog i školní speciální pedagog budou k dispozici dětem, rodičům i pedagogům školy.

Školní psycholog a školní speciální pedagog Vám a Vašim dětem může pomoci zejména v případě

·         výukových obtíží dítěte

·         výchovných obtíží a výchovného vedení dítěte

·         náročné rodinné situace

·         psychosomatických obtíží dítěte

·         specifických osobnostních charakteristik dítěte (děti úzkostné, děti s nízkým sebevědomím, děti se sníženou schopností seberegulace)

 

Od září 2013 budete moci Vy a Vaše děti navštívit webové stránky s podrobnějšími informacemi o činnosti školního poradenského pracoviště a s přímými kontakty na školního speciálního pedagoga a školního psychologa.


Mejdová

Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020