AKTUÁLNĚ
26.5. 2008 10:32

Přijímací zkoušky na SŠ

Při přijím.zkouškách na SŠ se naši žáci umístili na předních místech.


S velkým potěšením jsme zaznamenali výborné výsledky mnoha našich žáků při přijímacích zkouškách na střední školy: tam, kde byly oznámeny výsledky s pořadím, byli naši žáci např. :

Gy Kutná Hora - 1.místo

Gy Kolín - 2.místo

SPgŠ Čáslav - 2.místo

Trivis Praha - 2.místo

SOŠ Český Brod - 4.místo

SOŠ Pardubice - 5.místo

Z 28 žáků 9.třídy se hlásilo na gymnázia 7 žáků, na SOŠ 18 žáků a 3 žáci na OU. Všichni byli přijati na zvolené SŠ a OU. 

Všem našim žákům přejeme hodně štěstí a úspěchů při dalším studiu!!

Během května se uskuteční beseda, kde žáci 9.tříd předají své poznatky a zkušenosti z přijím.řízení žákům osmých tříd.

Tento systém předávání rad a zkušeností mladším spolužákům se na naší škole pod vedením výchovné poradkyně Mgr.I.Tiché koná už několik let a žáci jsou tak informováni předem o tom, jak se dobře připravit na zvolenou školu.

 


Skalníková

Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020