AKTUÁLNĚ
18.12. 2008 8:54

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

ZÁPIS DO 1.TŘÍD-ve dnech 15.a 16.ledna 2009 od 12.00 do 17.00 hodin


proběhne na naší škole v Ovčárecké ulici i v odloučeném pracovišti v Sendražicích zápis do 1.tříd.  Zapsány budou děti narozené od 1.9.2002 do 31.8.2003. K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.  NAŠE ŠKOLA DĚTEM NABÍZÍ:  *angličtinu od 1.roč.,*rozšířenou výuku cizích jazyků (vyučujeme Aj,Fj,Nj,Rj) *ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "ŠKOLA PRO EVROPU" *letní jazykové tábory s Aj *podpora výuky cizích jazyků a konverzace v Aj z grantu, který škola dostala od 5.1.2009 na 3 roky.* výjezdy žáků do anglicky a německy mluvících zemí podle zájmu *školní družina od 6.30 do 16.30 hodin, *mnoho různých zájmových kroužků a aktivit.

Z odloučeného pracoviště v Sendražicích naše děti plynule přecházejí do kmenové školy v Ovčárecké ulici. Žákům šikovným na Aj přitom nabízíme přechod do třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků. 

 

 


Skalníková


11.12. 2008 13:26
Zájezd žáků s vyuč. němčiny do Drážďan

Němčinu v Drážďanech - 42 žáků s vyučujícími Nj odjelo na tématický zájezd do Drážďan

4.6. 2008 11:3
Skotsko, 17.5. -25.5.2008

Ve výše uvedeném termínu se 43 žáků naší školy vydalo na poznávací a jazykový zájezd s hlavním cílem Edinburgh.

26.5. 2008 10:32
Přijímací zkoušky na SŠ

Při přijím.zkouškách na SŠ se naši žáci umístili na předních místech.


Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020