ŠKOLNÍ DRUŽINA Sendražice

Základní informace ŠD na školní rok  2019/2020
 

Provoz ŠD
    
5.oddělení   p.vych. Tomanová Edita - ve škole v Sendražicích

6.oddělení   p.vych.  Adámková Helena - ve škole v Sendražicích


ranní družina  -          6:30 - 7:40
       odpolední družina - 11:40 – 17:00
 
Družina je otevřena od pondělí do pátku.
 
Ranní družina začíná v 6:30, děti přicházejí nejdéle do 7:15. V 7:40 se rozcházejí do tříd na první hodinu. 
Odpolední družina je od 11: 40 a končí v 17: 00. Po vyučování žáci odcházejí s dozorem do školní jídelny na oběd. Poté se družinoví žáci vrací s dozorem zpět do budovy školy, kde si je přebírájí paní vychovatelky.
 
Přihlašování
ŠD je určena žákům 1. – 3. ročníku, při volné kapacitě i starším žákům 1. stupně. V červnu rodiče žáků obdrží přihlášky, které po řádném vyplnění odevzdají vychovatelce příslušného oddělení.
 
Vyzvedávání dětí
Rodiče si mohou děti vyzvedávat podle řádu ŠD:
 
·     po vyučování u školy či po obědě u školní jídelny
·    od 14:30 hod
·    děti mohou odcházet ze ŠD bez doprovodu- vyznačit na přihlášce

V době od 12:00 do 14:30 hod probíhají ve školní družině zájmové činnosti.
Děti nelze uvolňovat na základě SMS ani po telefonické domluvě. Pokud má dítě odejít samo v jinou hodinu, než je uvedeno na přihlášce, musí odevzdat vychovatelce omluvenku. Na této omluvence musí být datum, čas odchodu a podpis zákonného zástupce.
 
Úhrada za ŠD
Úhrada činí 500,- Kč za pololetí (hradí se formou elektronické pokladny u ekonomky školy pí.Dlouhé
 
Činnosti
Odpočinkové činnosti mají odstranit únavu, zařazují se obvykle po obědě -  odpočinek na koberci spojený s četbou či poslechem.

Rekreační činnosti slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky.

Zájmové činnosti slouží k seberealizaci a dalšímu rozvoji dovedností a poznání.
 

 Je vhodné, aby děti měly na odpoledne pití, malou svačinku a převlečení na ven.

AKTUALITY ze školní družiny
Archiv článků: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019