ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družina je pro děti otevřena od pondělí do pátku již od 6.30 do 17.00 (přednostně pro 1.- 3.třídu).
Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která se liší od školní výuky. Hlavním posláním ŠD je zajištění odpočinku a rekreace žáků po vyučování.

          1. oddělení p.vych. Vejsadová Ludmila
          2. oddělení p.vych. Šubrtová Lenka
          3. oddělení p.vych  Miškovská Hana
          4. oddělení p.vych. Sojková Naděžda
          5. oddělení p.vych. Tomanová Edita     - ve škole v Sendražicích
          6. oddělení p.vych. Adámková Helena - ve škole v Sendražicích 

 

První oddělení je umístěno ve třídě 1.A. Druhé oddělení ve třídě 2. A. Třetí oddělení je umístěno ve třídě 3.A .Čtvrté oddělení  ve třídě 4.C.Páté a šesté oddělení je umístěno na odloučeném pracovišti v Sendražicích.