PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ
 
Zápis do 1. tříd
1. až 17. 4. 2020
elektronicky a bez přítomnosti dětí
 
 
Přijímání do rozšířené výuky
cizích jazyků (2. stupeň)

 
  

 
 
 
 
 
 
Struktura studia na 6.ZŠ