ŠKOLNÍ JÍDELNA AKTUALITY


9.6. 2020 8:36

Upozornění pro strávníky


 Výdej obědů 26. 6. 2020 od 9.00 do 12.00 hod.,( do jídlonosičů a  pro cizí strávníky od 12.00 do 12.30 hod.).
29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 se nevaří z důvodu ředitelského volna.

Kdo se nebude v příštím školním roce stravovat v naší jídelně, musí tuto změnu nahlásit v kanceláři ŠJ nejpozději do 26. 6. 2020.

Podklady k platbě na stravné na měsíc září 2020 se budou vydávat v kanceláři ŠJ od 25. 8. 2020 (netýká se to strávníků se souhlasem s inkasem).

Před začátkem školního roku je každý strávník povinen nahlásit od kdy se bude stravovat. Nahlášení je nutné nejpozději do 31. 8. 2020.
Přihlášení je možné pouze telefonicky, emailem nebo internetovým objednáváním.

Vedoucí školní jídelny Glanzová
Šárka Glanzová

25.4. 2016 14:41
Stravování ve školních jídelnách

Archiv článků: 2020
JÍDELNÍ LÍSTEK


aktuální týdennásledující týden