ŠKOLNÍ PORADENSTVÍ
29.8. 2017 11:23

Poradenství 2019/2020


PORADENSTVÍ 2019/2020
 
 
 
Pokud má Vaše dítě problémy, máte možnost se obrátit na tyto osoby a instituce:
 
 


V RÁMCI NAŠÍ ŠKOLY
 
VÝCHOVNÝ PORADCE – (Ing. E. Šimková ) – ve sborovně  v 1. patře
                                                                               pondělí 12,45 – 13,30 hod
                                                                               nebo jindy po telef. domluvě
                                                                               Telefon: 321 720 909
 
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ (Mgr. I. Tichá) – ve sborovně v 1. patře
                                                                                pondělí 8,55 - 9,40
                                                                                nebo jindy po telef. domluvě
                                                                               Telefon: 321 720 909
 
METODIK PREVENCE (Mgr. E. Skalníková) – ve sborovně v 1. patře
                                                                               pondělí 8,55 – 9,40  hod
                                                                               nebo jindy po telef. domluvě
                                                                               Telefon: 321 720 909 
 
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG(Mgr. H. Slobodová) – ve sborovně v 1. patře
                                                                                středa 8,00 - 15,00
                                                                                Telefon: 720 937 539                                                 
 
 
 
SCHRÁNKA DŮVĚRY– dotazy pod značkou – odpovědi – v kanceláři ředitele školy


OSTATNÍ INSTITUCE


PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Středočeského kraje v Kolíně 
www.pppstredoceska.cz
Telefon: 321 722 116

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE KOLÍN 
   
Skalníková

Archiv článků: 2020