O ŠKOLE
  
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
Ovčárecká 374
280 02, Kolín V

Vedení školy:
Ředitel: Mgr. Lukáš Kačer
Statutární zástupce ředitele školy: RNDr. Radka Olivová

Odloučené pracoviště 
ZŠ Sendražice
Hlavní 210
280 02, Kolín - Sendražice
Zástupkyně ředitele školy pro ZŠ Sendražice: Mgr. Zdeňka Černá

Organizace vyučování – přehled zvonění:
1. hodina 8:00 –   8:45
2. hodina 8:55 –   9:40
3. hodina 10:00 – 10:45
4. hodina 10:55 – 11:40
5. hodina 11:50 – 12:35
6. hodina 12:45 – 13:30
7. hodina 13:40 – 14:25
8. hodina 14:35 – 15:20
9. hodina 15:30 – 16:15
           


Název právnické osoby: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
Identifikátor právnické osoby: 600 045 391
IČO: 46390413
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I
 
IZO školy: 046 390 413
IZO školní družiny: 113 300 280
IZO školní jídelny: 002 702 517
Číslo účtu školy: 2564277389/0800